• Eesti keel
 • English
 • Russian
 • Latvian
 • Lietuvių

  Ostutingimused

  ÜLDTINGIMUSED

  • Ostutingimused kehtivad Fitpoint.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja FITPOINT SUPERFOOD OÜ (edaspidi Fitpoint.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  • Fitpoint.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
  • Fitpoint.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Fitpoint.ee veebilehel.

  MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

  • Fitpoint.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  • Fitpoint.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest FITPOINT SUPERFOOD OÜ arvelduskontole.
  • Fitpoint.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

  HINNAD

  • Kõik Fitpoint.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
  • Fitpoint.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

  TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

  • Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, LHV, Luminor, COOP Pank, Pocopay või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
  • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

  KOHALETOIMETAMINE

  • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Fitpoint.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
  • Fitpoint.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
  • Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Fitpoint.ee koheselt enne kauba kohaletoomist.
  • Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Fitpoint.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
  • Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

  TAGASTAMISÕIGUS

  • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
  • Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil klient@fitpoint.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
  • Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.
  • Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

  PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

  • Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas soetamise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Fitpoint.ee´d probleemist e-posti aadressil klient@fitpoint.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

  Fitpoint.ee ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

  • Fitpoint.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Fitpoint.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • Fitpoint.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Fitpoint.ee ei saanud mõjutada ette näha.

  PRIVAATSUS

  • Fitpoint.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Fitpoint.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
  • Fitpoint.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

  MUUD TINGIMUSED JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui ostja ja Fitpoint.ee veebipood ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimise teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Fitpoint.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

  Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?

  Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga

  Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?

  Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga