• Eesti keel
 • English
 • Russian
 • Latvian
 • Lietuvių
FITPOINT SUPERFOOD OÜ

Ostutingimused ja Isikuandmete töötlemine

ÜLDTINGIMUSED

 • Ostutingimused kehtivad Fitpoint.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja FITPOINT SUPERFOOD OÜ (edaspidi Fitpoint.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Fitpoint.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 • Fitpoint.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Fitpoint.ee veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 • Fitpoint.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
 • Fitpoint.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest FITPOINT SUPERFOOD OÜ arvelduskontole.
 • Fitpoint.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

HINNAD

 • Kõik Fitpoint.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Fitpoint.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

 • Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, LHV, Luminor, COOP Pank, Pocopay või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

KOHALETOIMETAMINE

 • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Fitpoint.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 • Fitpoint.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 • Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Fitpoint.ee koheselt enne kauba kohaletoomist.
 • Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Fitpoint.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 • Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

TAGASTAMISÕIGUS

 • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil klient@fitpoint.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
 • Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 • Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas soetamise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Fitpoint.ee´d probleemist e-posti aadressil klient@fitpoint.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

Fitpoint.ee ei vastuta:

 • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
 • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
 • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

 • Fitpoint.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Fitpoint.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Fitpoint.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Fitpoint.ee ei saanud mõjutada ette näha.

PRIVAATSUS

 • Fitpoint.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Fitpoint.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Fitpoint.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Fitpoint.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

E-poe Fitpoint.ee isikuandmete vastutav töötleja on FITPOINT SUPERFOOD OÜ, registrikood 14279282, telefon  +372 600 30 40 ja e-post klient@fitpoint.ee (edaspidi "kaupmees").

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi;
 • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Tarnijad - tellimuste edastamiseks kliendini:

 • DPD
 • Itella
 • Omniva
 • Venipak

Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:

 • Paysera
 • Swedbank
 • SEB
 • Luminor
 • LHV
 • Coop
 • Maksekeskus
 • PayPal
 • Pocopay

Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Mailchimp

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele - isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kontohalduses. Kui ost on sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab isikuandmete kohta päringu esitada e-posti teel klient@fitpoint.ee

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes on ost sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu 1-aasta.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

E-poodi salvestatud isikuandmed koos kasutajakontoga saab kustutada kirjutades oma soovist meilile klient@fitpoint.ee. Muude isikuandmete kustutamise kohta saate päringu esitada e-posti teel.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). Tarbijakaitse komisjon ja ODR platvorm.

Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?

Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga

Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?

Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga